0
Kubus vestigingen
door héél Nederland
0
Nieuwe Kubus
vestigingen in 2019
0
Plaatsen beschikbaar.
Bent u de gelukkige?

Lidmaatschap Adviseur

Kubus is sinds 2003 een coöperatie zonder winstoogmerk van samenwerkende administratiekantoren, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs en accountants als vakbekwame en onafhankelijke adviseurs en specialisten voor de ondernemer. De coöperatie heeft een buitengewoon lage overhead, waardoor we voor het lidmaatschap en de ledenondersteuning een alleszins redelijke kostprijsvergoeding vragen.

Heeft u al een kantoor dan maken we voor u een lidmaatschap op maat.
Indien gewenst wordt gezamelijk een crowdfunding oplossing gezocht.

  • Het lidmaatschapgeld: Op aanvraag (wordt terug betaald bij einde lidmaatschap)
  • Inkoopvergoeding (goodwill): Op aanvraag
  • Kubus trainingen (in overleg): Op aanvraag
  • Kubus (basis)pakket (aanschaf): Op aanvraag
  • Kubus lifecycle *) (1 persoon): Op aanvraag
  • Marketingkosten: Op aanvraag

Investering in Kubus vestiging: Op aanvraag

*) 6 sessies in het 1e lidmaatschapsjaar met het bestuur van Kubus Coöperatie ter ontwikkeling van het Kubus kantoor.

Kubus Adviseur

Afspraak Maken?

Bel ons gerust voor het maken van een kosteloze kennismaking.

0800-6969696