0
Kubus vestigingen
door héél Nederland
0
Nieuwe Kubus
vestigingen in 2019
0
Plaatsen beschikbaar.
Bent u de gelukkige?

Lidmaatschap Franchise

Kubus is sinds 2003 een coöperatie zonder winstoogmerk van samenwerkende administratiekantoren, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs en accountants als vakbekwame en onafhankelijke adviseurs en specialisten voor de ondernemer. De coöperatie heeft een buitengewoon lage overhead, waardoor we voor het lidmaatschap en de ledenondersteuning een alleszins redelijke kostprijsvergoeding vragen.

  • Het lidmaatschapgeld bedraagt: Op aanvraag
  • Inkoopvergoeding (goodwill): Op aanvraag
  • De contributie (franchisevergoeding inclusief rechten voor de merknaam Kubus: Op aanvraag
  • Marketingkosten voor eigen klantenwerving voor eerste half jaar: bedrag in overleg vaststellen
  • Startpakket Kubus marketing pakket: Op aanvraag
  • Kubus Lifecycle (begeleiding van de opstart van je kantoor): Op aanvraag
  • Trainingen*: Op aanvraag

Alle vermelde bedragen zijn excl. btw.

* = Marketing, audit en handboek Kwaliteit, belastingen (basis), acquisitie (klantenwerving), rapportgenerator voor de productie van jaarrekeningen, 10 uur on-the-job-begeleiding bij het werven van klanten, 10 uur on-the-job-begeleiding bij het op zetten van je praktijk.

Kubus Franchise

Afspraak Maken?

Bel ons gerust voor het maken van een kosteloze kennismaking.

0800-6969696